Sơn nội thất

Sơn nước cao cấp nội thất Bóng ngọc trai

Sơn nước cao cấp nội thất Bóng ngọc trai

Giá bán Sơn nước cao cấp nội thất Bóng ngọc trai

3.170.000 VNĐ

Đặc tính vượt trội của Sơn nước cao cấp nội thất Bóng ngọc trai

Bóng ngọc trai

Chà rửa tốt

Độ che phủ cao

Độ bền màu cao

Chống rêu mốc

 

Thông tin sản phẩm Sơn nước cao cấp nội thất Bóng ngọc trai

Hướng dẫn thi công