Sản phẩm khác

Sơn phủ bóng không màu

Sơn phủ bóng không màu

Giá bán Sơn phủ bóng không màu

1.060.000 VNĐ

Đặc tính vượt trội của Sơn phủ bóng không màu

Độ bóng cao và sâu

Chà rửa tốt

Chống bay màu

Chống rêu mốc

 

Thông tin sản phẩm Sơn phủ bóng không màu

Hướng dẫn thi công